امروز : 18/08/1395

سایت خبری برنامه نویسان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

آنها به زندگی دوباره چشم دوخته‌اند/ مرگ مغزی پایان زندگی نیست!

انتشار : 1400/02/31

بیماران نیازمند پیوند عضو، چشم انتظار دریافت عضو اهدایی هستند تا شاید درد و رنج بیماری و خوابیدن روی تخت بیمارستان را فراموش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اهدای عضو از مرگ مغزی، چند سالی است که در کشورمان بیشتر خودنمایی می‌کند و ما هر از گاهی، اخباری از گوشه و کنار جامعه می‌شنویم که اعضای بدن فرد مرگ مغزی را برای زنده ماندن چند بیمار اهدا کرده‌اند. اما واقعیت امر این است که هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته‌ایم از تعداد بالای مرگ‌های مغزی که در کشور اتفاق می‌افتد، برای زندگی دوباره بیماران نیازمند عضو پیوندی استفاده کنیم.

مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، گفت: مسئله پیوند اعضا یک حوزه انتخابی در کنار سایر درمان‌ها نیست بلکه تنها راه ادامه حیات است و در ناامید ترین لحظات زندگی یک بیمار که تنها راه چاره آن پیوند است و عمل پیوند مستلزم عضو اهدایی است و نیازمند یک تیم فداکار و ایثارگری دارد که بدون در نظر گرفتن محاسبات دنیایی و مادی بتواند به طور دقیق و درست این کار گروهی را به خوبی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه ایران در خصوص اهدای عضو در خاورمیانه رتبه نخست را دارد، افزود: در کنار ظرفیت‌های تخصص و دانش پیوند، توجه به لزوم افزایش باورهای اهدای عضو در جامعه ضروری است، باور به این موضوع که مرگ ما می‌تواند در حیات دوباره بخشیدن به شخص دیگر نقش پر رنگی داشته باشد. بنابراین چنانچه مسیر فرهنگ‌سازی تداوم داشته باشد تلاش‌های ما به بار خواهد نشست.